Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима Source: Народна

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја Source: Народна Скупштина:

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања

Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке Source: Народна

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more
Translate »