Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Source: Народна Скупштина: Донети

Подели:
Read more

Закон о потврђивању споразума између владе Републике Србије и владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици

Закон о потврђивању споразума између владе Републике Србије и владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици

Подели:
Read more

Закон о потврђивању споразума између владе Републике Србије и владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

Закон о потврђивању споразума између владе Републике Србије и владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex

Подели:
Read more
Translate »