Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане Source:

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране Source: Народна Скупштина:

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке "KFW", Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016.

Подели:
Read more
Translate »