Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more
Translate »