Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја представили стратешке правце у развоју инклузивног образовања Србије

Source: Министарство просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/)

Подели:
Read more

Отворени приступ истраживачким инфраструктурама Обједињеног истраживачког центра Европске Комисије (Joint Research Centre EC – JRC) за обуку и подизање капацитета намењених земљама у процесу интеграције у Европску унију

Source: Министарство просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/)

Подели:
Read more
Translate »