Овај портал је осмишљен као место где ће се наћи колаж обрађених тема које могу да буду интересантне већем броју људи.

Концепт ће се развијати како власник портала буде нашао за сходно.