Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

Подели:
Read more

Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина

Подели:
Read more

Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Source: Народна Скупштина:

Подели:
Read more
Translate »