Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом

Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије

Подели:
Read more

Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom

Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности Source: Народна Скупштина: Донети закони (http://www.parlament.gov.rs)

Подели:
Read more

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала Source: Народна

Подели:
Read more
Translate »