Konkurs U10 za izlaganje u 2020.

Friday, August 30, 2019 – 23:30 to Tuesday, October 1, 2019 – 00:00

Umetnički prostor U10 u Beogradu raspisao je konkurs za izlaganje u 2020. godini.

Umetnički prostor U10 vode umetnici i namenjen je predstavljanju, promociji i afirmaciji stvaralaca iz oblasti savremenih umetnosti mlađe generacije iz regiona. Međunarodni projekti su takođe dobrodošli. U10 će kraći deo programa i ove godine da formira po pozivu, dok se ostatak termina formira na osnovu otvorenog konkursa i izbora žirija.
 
Izbor vrši tim U10 u sastavu: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević.
 
I – KONKURS JE OTVOREN ZA:

1. samostalne izložbe
2. grupne izložbe
3. autorske / kustoske izložbe
4. jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti
5. zvučne i muzičke događaje.
 
II – KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

– U10 najveći deo svog programa posvećuje afirmaciji mladih, neafirmisanih umetnika iz Srbije, kao i regiona. Saradnje između više regionalnih zemalja su takođe dobrodošle.
– Konkurs nema ograničenje po pitanju državljanstva kandidata.
– Međunarodni projekti su dobrodošli ukoliko podržavaju neki oblik saradnje i/ili razmene sa domaćim umetnicima.
– U10 je platforma koja podržava i afirmiše inovativnu i eksperimentalnu umetnost i kulturu. Dodatno se podržavaju transdisciplinarne i interdisciplinarne ideje i projekti u kojima se umetničke, kao i šire naučne discipline, prepliću, proširuju, istražuju i kritičko-umetnički ispituju.
 
III – KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:
 
1. Opis projekta kojim se konkuriše, do 300 reči.
2. CV sa kontaktom (biografije i portfolija treba da budu veličine do 5MB, u PDF formatu).
3. Vizuelnu i drugu dokumentaciju
•    do 10 reprodukcija / ilustracija projekta kojim se konkuriše (veličine do 10MB ukupno, u JPG ili PNG formatu).
•    u slučaju da projekat nije završen ili je u izradi, ili je baziran na vremenu/trajanju, performansu, govoru itd, molimo priložite opis izgleda i zamisli projekta (do 200 reči), uz poželjnu vizuelizaciju projekta u obliku skice, 3D modela i/ili izgleda u prostoru.
•    zvuk i video: fajlove treba otpremiti na platforme poput VIMEO ili YouTube, i poslati linkove. Ukoliko je sadržaj zaštićen lozinkom, treba je navesti. Linkovi moraju biti aktivni do 1. novembra 2019.
4. Tehničku listu (lista tehničke opreme koju U10 obezbeđuje se nalazi u nastavku konkursa).
 
IV – UMETNIČKI PROSTOR U10 OBEZBEĐUJE:
 
1. galerijski prostor
2. PR aktivnost (objava izložbe putem naše mailing liste i društvenih mreža: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. dostupnu tehničku opremu (dva projektora, tri media-plejera, jedan zvučnik, dva para slušalica kao i osnovne alate za postavku izložbe)
4. koktel za otvaranje izložbe
5. štampani materijal (folder-katalog i postere).

V – IZLAGAČ OBEZBEĐUJE:
 
1. transport radova
2. postavku radova
3. svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju U10 ne obezbeđuje
4. putni trošak i smeštaj
5. rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje

VI – SLANJE
 
Konkursni materijal se šalje isključivo putem obrasca koji se nalazi na sajtu u10.rs/konkurs

Prijave poslate putem email-a ili običnom poštom neće biti razmotrene.

Jedan autor može poslati više prijava.

Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku. Termini počinju od januara 2020. godine.

VII – ROK ZA PRIJAVU
 
Rok za slanje prijava je 1. oktobar 2019. godine (zaključno sa 1. oktobrom do ponoći).

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.

Odluka o prihvaćenim projektima će biti donesena do 1. novembra 2019. godine, o čemu će svi učesnici biti obavešteni email-om.

Kontakt za dodatne informacije: u10@u10.rs

Tlocrt galerije ovde može se preuzeti ovde

OPEN CALL FOR ARTISTS – U10 ART SPACE, BELGRADE

2020 ANNUAL PROGRAM
 
U10 Art Space announces its open call for the 2020 annual program. U10 is an artist run space in Belgrade, Serbia and supports the presentation, promotion and affirmation of young emerging artists from the region that work in the field of contemporary art. This year, a smaller part of the program will be formed through invitation while the rest will be selected through the open call. We also welcome international projects. More information can be found below.
 
The selection is done by the U10 team consisting of: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knezević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić and Marija Šević.
 
To submit your application to the open call, please exclusively use our online application form: u10.rs/open-call

I – AUTHORS CAN SUBMIT APPLICATIONS FOR:
 
1. Individual exhibitions
2. Group exhibitions
3. Author’s / Curator selected exhibitions
4. Short, one-day or evening presentations / Screenings / Book Promotions / Discussions / Panels or other events in the field of contemporary art
5. Sound and music events
 
II – PARTICIPATION CRITERIA
 
– A major section of the program is devoted to the affirmation of young, local, yet unrecognized artists from Serbia and the wider region of the Balkans. Cooperation between several regional countries is also welcome.
– Candidates of any citizenship can apply.
– We welcome international submissions that through their project support the cooperation and/or exchange with local artists.
– U10 is a platform that supports and promotes an innovative and experimental approach to arts and culture. In addition, we support transdisciplinary and interdisciplinary ideas and projects where art and broader scientific disciplines are expanded, intertwined, researched and critically examined.
 
III – THE SUBMITTED MATERIAL SHOULD INCLUDE:
 
1. ADESCRIPTION of the project that the candidate is applying with, up to 300 words.
2. CV and/or portfolio (in one PDF file, up to 5MB).
3. VISUAL AND OTHER DOCUMENTATION

– Up to 10 images/visual reproductions (in JPG or PNG format, up to 10MB in total).
– In case that the project is not completed, is in progress, or based on time / duration, performance or other, please provide an additional description of the appearance and the idea of the project (up to 200 words), with a preferred visualization of the project in the form of sketches, 3D models or spatial visualisation.
– Sound and video: Please send us only links to your previously uploaded videos. Please don’t forget to include the password if it is a private video. The links should be active until at least November 1, 2019!

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS (list of technical equipment offered by U10 can be found below).
 
IV – U10 ART SPACE PROVIDES:
 
1. Exhibition space
2. PR activities (exhibition promotion via our mailing lists and social networks: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Available technical equipment (2 projectors, 3 media players, 1 set of speakers, 2 pairs of headphones and basic tools)
4. Drinks at the exhibition opening
5. Printed material (exhibition folder and posters)
 
V – PROVIDED BY EXHIBITOR:
 
1. Transport of the works to and from U10
2. Exhibition set-up
3. Any additional equipment or technical support not provided by U10
4. Travel costs and accommodation
5. Dismantling, packing and removing works at the end of the exhibition and restoring the space to its original state
 
VI – HOW TO APPLY
 
To submit your application to the open call, please exclusively use our online application form: u10.rs/open-call

Applications sent per regular E-mail or post will not be considered.

One author can send multiple applications.

The artists commit to realising their project in the agreed period! The slots start from January 2020.  
 
VII – DEADLINE
 
The deadline for entries is October 1, 2019 (including October 1 until midnight).

Incomplete applications and applications received after this deadline will not be considered.

The decision of the accepted projects will be made by November 1, 2019, after which all of the applicants will be notified by e-mail.

For any additional information, please write us to: u10@u10.rs

You can download the gallery layout here.

(SEEcult.org)


Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »