Трговина је окосница и мотор наше привреде

Ивковић  др Весна, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу Закона о трговини.

„Основни циљ Закона о трговини је да обезбеди стабилно и снабдевено тржиште, како би се обезбедили услови за што ефикаснију тржишну привреду.Прописи којима се уређује тржиште треба да омогуће фер и једнаке услове пословања.“

Поштовани председавајући, уважени министре са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, основни циљ Закона о трговини је да обезбеди стабилно и снабдевено тржиште, како би се обезбедили услови за што ефикаснију тржишну привреду.

Развој трговинског, а посебно малопродајног сектора привреде има директан и индиректан ефекат на остале економске секторе и њихове учеснике.

Важећи закон својом применом у пракси показује недостатке и указала се и неопходност доношења новог закона, јер би изменама и допунама старог било потребно мењати више од половине законских решења.

Трговина је окосница и мотор који треба да вуче нашу привреду напред. Зато треба радити на њеној модернизацији, постизању конкуренције и дати подршку малим и средњим предузећима.

Трговина је процес размене робе и услуга. Под трговином у ужем смислу се подразумева комерцијална понуда робе у замену за платежно средство, односно новац или за другу робу, односно робна размена.

Права трговина постоји у случају када у њој посредује трећа особа, односно трговац, који је посредник између произвођача и купца.

У члану 10. овог Предлога закона дата је прецизна дефиниција трговине  – она је привредна делатност која представља скуп пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као и пружање услуга са циљем остваривања добити. У члановима од 11. до 13. Урађена је основна класификација трговине, као што су трговина на велико, трговина на мало и пружање услуга потрошачима.

Информатичко доба намеће стандарде које ће сви морати да примене у модерном пословању. Интернет трговина је саставни део електронског пословања. Имајући у виду да интернет продаја има све веће учешће у укупном малопродајном промету, јавила се потреба за њеним детаљним регулисањем. Да би се развила трговина путем интернета потребно је испунити неке предуслове, а то су пре свега правна регулатива, пословна оријентација, културни и технолошки аспекти тржишта и друго. Предности интернет трговине у односу на класичну је њена доступност 24 сати дневно, седам дана у недељи, али постоје и многа питања која збуњују у вези са овим начином трговине. Број потрошача који је овим путем куповао робу у 2018. Години био је око милион и 800 хиљада, међутим, ови подаци нису најпрецизнији, јер један број трговаца користи интернет као један али не и једини канал продаје, па се из расположивих база не могу видети прецизни подаци.

У Агенцији за привредне регистре регистровано је преко  400 привредних друштава за обављање куповине путем поште и интернета. У будућем периоду треба очекивати значајан раст учешћа модерних малопродајних формата. Овим Предлогом закона направљена је нова подела трговине која је усклађена са правима и обавезама у Закону о заштити потрошача. Било је неопходно регулисати где се у систему налази продаја путем тезге, штандова, киоска, специјалних возила и слично. Оправданост доношења закона је у томе што су у међувремену усвојени хоризонтални прописи којима се на општи начин регулише поступак инспекцијског надзора и правила општег управног поступка, па је било неопходно усклађивање са овим законима. Подаци о трговинској мрежи до нивоа објеката неопходни су не само за потребе анализе трговинске мреже, већ и за потребе управљања трговином и њеним планирањем на територији целе земље.

Новим законом регулисани су основни облици интернет трговине, као најзаступљенијим од елелектронско гпословања. Прописане су обавезе организатора привредих изложби и традиционалних манифестација, прописани су услови и начин нуђења робе и услуга, детаљно регулисање интернет продаје и продаје преко других друштвених мрежа, сузбијање сиве економије, модернизација трговинског сектора, усклађивање са Законом о инспекцијском надзору, усклађивање са Законом о општем управном поступку и друге позитивне мере, што указује на то да треба усвојити овај Предлог закона.

Трговина је иначе делатност која бележи највећи број новооснованих фирми. У трговини је запослено око 20% радно активног становништва Републике Србије, а удео у БДП-у се креће око 10%. Трговина представља сегмент привреде у коме је све већа конкуренција. Наиме, много је теже продати него произвести робу. Прописи којима се уређује тржиште треба да омогуће фер и једнаке услове пословања. Јасни и транспарентни услови ће олакшати пословање и отварање нових привредних субјеката у овој области, а самим тим и повећати број запослених и довести међународне трговинске ланце.

На самом крају, можемо закључити да је закон добар и да у дану за гласање треба гласати за исти, што ће посланичка група СПС и учинити.

The post Трговина је окосница и мотор наше привреде appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »