Прецизне надлежности комуналне милиције повећавају правну сигурност грађана

Неђо Јовановић, народни посланик и овлашћени представник Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу закона о комуналној милицији

Веома јасно и прецизно је дефинисано шта су то надлежности комуналне милиције, који је то опис послова комуналног милиционера у оквиру кога он може спроводити одговарајуће радње и предузимати одговарајуће мере.

 

Уважена председнице,

уважени министре,

даме и господо народни посланици,

на самом почетку излагања о данашњој тачки дневног реда ћу се изјаснити у име посланичке групе СПС да ћемо безрезервно у дану за гласање подржати овај закон, имајући у виду две чињенице које се не могу доводити у сумњу. Прва, да је ово системско решење које квалитативно представља корак напред у односу на постојеће решење и нормирања која су учињена у до сада важећем закону, говорим о закону који је носио сасвим другачији назив, Закон о комуналној полицији. Друга чињеница која се такође не може доводити у сумњу јесте обавеза да с обзиром да преко 50% измењених норми намеће врсту дужности или обавезе да се донесе целовит, односно јединствен закон, а не закон о изменама и допунама закона.

Оно што ми се на почетку чини битним, да истакнем превасходно због грађана Србије, јесте да се коначно и јединице локалних самоуправа, које то до сада нису могле, појављују као они који ће образовати комуналну милицију. Користићу све време термин који је адекватан и који ће бити законски термин када говоримо о овом предлогу закона, с тим што бих вам, уважени министре, указао на једну чињеницу због које се могу појавити евентуални проблеми. 

Конкретно, уколико сходно одредбама Закона о локалној самоуправи две или више јединица локалне самоуправе донесу одлуку да формирају заједнички орган комуналне милиције, поставља се питање како ћемо, с обзиром на важење Уредбе о ограничавању запошљавања, регулисати број извршилаца, с једне стране, а с друге стране, уколико се послови комуналне милиције поверавају, рецимо, локалној самоуправи која има прерогативе града, да ли ћемо и у том случају имати једну врсту хипотеке која се везује за број извршилаца? Да ли ће моћи постојећа кадровска структура на нивоу града да изврши све послове који се везују за више јединице локалне самоуправе?

Поменућу случај града из кога ја долазим, града Ужица, који као такав сходно одредбама закона, има и потребу, а и конституисану службу комуналне полиције, сада ће бити то комунална милиција. Уколико се граду Ужицу од стране више локалних самоуправа повере ова овлашћења, као што су Прибој, Пријепоље, Чајетина, Пожега, Ариље, морамо да будемо свесни чињенице, да комунална полиција, а сада милиција града Ужица, не располаже са довољним капацитетима за обављање свих оних послова који ће бити овде нормирани. 

Поменуо сам град Ужице због тога што се ради о мом граду, али не желим ни у ком случају да на тај начин изазовем подозрење у смислу да мојим указивањем фаворизујем град Ужице. Овај проблем је присутан на територији целе Србије и може бити чак и мултиплициран уколико се не реши на време. Уверен сам да ће се решити, тим пре што је Влада препознала ситуацију у којој се могу појавити овакви проблеми и надам се да ће већ од 1. јануара 2020. године Уредба о ограничавању запошљавања бити стављена ван снаге.

Зашто ово говорим? Из разлога што је и у Предлогу закона нормирано да се комунална милиција на нивоу јединице локалне самоуправе која има атрибуте општине може образовати уколико је испуњен основни услов, а то је да има најмање три комунална милиционера. 

Даље, оно што се може сматрати афирмативним и што се може похвалити као квалитетно и ново решење у односу на постојећи закон који регулише питања комуналне полиције, односно милиције, јесте чињеница да су значајно скраћени рокови и повећала се тзв. хитност у одлучивању и истовремено превенирању појава које могу изазвати обавезу реаговања комуналне милиције, како када се ради о средствима принуде, тако и када се ради о доношењу одлука које управо регулишу начин решавања питања где се та хитност појављује. 

Рецимо, интервентна улога комуналне милиције се односи на хитне мере заштите животне средине, с једне стране, а са друге стране има спасилачку функцију која подразумева да се у тзв. ванредним ситуацијама пружи неопходна помоћ како грађанима, тако и државним органима, институцијама, установама итд. Несумњиво је да је најважнија сарадња са грађанима у смислу прикупљања обавештења и информација и свега онога што је потребно комуналној милицији да свој посао обави на адекватан начин, који мора да садржи елементе професионализма и ефикасности. У том правцу и сарадња комуналне милиције са инспекцијским службама намеће потребу за прикупљањем одговарајућих информација, одговарајућих обавештења која су неопходно потребна за рад комуналне милиције. 

Међутим, оно што до сада није било присутно, а сада је нормирано и веома добро систематизовано јесте да је обавеза комуналне милиције да након поступања обавести грађане о исходу реакције или поступања од стране комуналног милиционера или комуналне милиције у целини као органа. Дакле, такав начин и приступ према грађанима до сада није био нормиран, сада ми се чини да је то јако важно због тога што ће постојати далеко већи степен правне сигурности грађана, а са друге стране однос поверења грађана према комуналној милицији ће несумњиво бити већи. 

Што се тиче начина обављања послова, уважени министре, на терену сте вероватно имали прилике да се суочите са појавама где се у раду комуналне полиције појављују дилеме у погледу овлашћења, односно надлежности, чак и преплитања надлежности. 

Сад ћу бити толико слободан да на један начин, који подразумева критику досадашњег рада комуналне полиције, укажем на појаву која подразумева неадекватно реаговање комуналне полиције због тога што се сматра да би се у случају реаговања дошло до узурпације овлашћења других институција, других органа. Често су се ту комунални полицајци позивали на овлашћења МУП-а, инспекцијских служби, грађевинске инспекције, комуналне инспекције итд. Шта је последица тога? Последица тога је била у најчешћем броју случајева неодговарање комуналне полиције на позиве и захтеве да се реагује, а са каквим образложењем?  Са образложењем – ми нисмо надлежни. 

Због тога јако ценимо, у посланичкој групи СПС, оно што сте сада урадили. Веома јасно и прецизно дефинисано је шта су то надлежности комуналне милиције, који је то опис послова комуналног милиционера, у оквиру кога он може спроводити одговарајуће радње и предузимати одговарајуће мере. Поновићу, прописане веома прецизно и јасно. 

Оно што је до сада било веома проблематично, то је та дилема око евентуалног сукоба надлежности када су у питању контроле возила, односно саобраћаја, уклањање возила са места на којима возила не могу бити лоцирана, односно не могу бити ни заустављена ни паркирана. Ту је долазило до, условно речено, преклапања надлежности па су се комунални полицајци позивали на саобраћајну полицију, а саобраћајна полиција одговарала да то опет није њихова надлежност, нарочито тамо где се ради о ситуацијама против правних радњи на зеленим површинама. Дакле, мислим да смо на начин који сте Ви предвидели у овом предлогу закона те проблеме дефинитивно решили. 

Када се ради о тактичком начину деловања од стране комуналне милиције мислим да сте ту такође учинили један прогрес који је за сваку похвалу, а то је да је коначно прописано тзв. обавезно физичко или фактичко присуство комуналног милиционера на терену, дакле, на лицу места како би се непосредно и директно утицало на спречавање кршења реда, односно комуналног реда и свих других против правних радњи које су санкционисане управо одредбама овог закона. До сада та обавеза није била имплицитно предвиђена тако да се у конкретном случају то појављује као веома добро решење.

Када се примењује принуда оно што ми се чини јако добрим решењем јер је комплементарно са одредбама закона и подзаконских аката у неким другим областима, чак је комплементарно и са одредбама прекршајног и Кривичног закона, јесте да се мере принуде примењују само у оним случајевима којима је то, под један, нужно, неопходно. Под два, само у случају да се изазивају веома мале штетне последице, а под три, само онда када је заштићено добро због чега се мере примењују у тој мери угрожено да је реакција нешто што мора да се чини, конкретно када је у питању здравље, безбедност, живот људи, затим безбедност животне средине, околине и тако даље.

Чланом 18. веома је добро дефинисано на који ће начина комунални милиционери обављати послове односно начин примене мера од упозорења, усменог наређења, провере идентитета, довођења, заустављања, прегледа лица, привременог одузимања предмета. Једна новина која до сада није постојала у постојећем Закону о комуналној полицији је аудио и видео снимање. Замолићу Вас да у овом правцу изнесем једну крајње добронамерну сугестију, конкретно са становишта правне струке, да се не би десиле злоупотребе када је у питању предузимање мера аудио и видео снимања, то је тај тзв. рестриктивни начин примене одговарајуће мере. Зашто? Због тога што се код аудио и видео снимања мора водити рачуна превсходно о заштити података личности, да не дође до злоупотребе података који се евидентирају и прикупљају на овај начин. 

Мислим да је добро како сте предвидели заштиту од оваквих појава. То је под један евиденција односно чување аудио и видео снимака, под два, њихово уништавање или на крају крајева оно што подразумева елиминисање као доказног материјала или доказног средства после одређеног временског периода. Тај временски период је довољан јер је и у Кривичном законику предвиђен као период веома кратког рока. Мислим да је то добро решење. 

Оно што бих такође похвалио јесте интенција Владе Републике Србије и председника наше државе да се створи пристојна Република Србија, односно пристојна држава. Један од начина да би се та пристојност остварила је пристојност када је у питању обавеза грађана према институцијама, према добрима, према материјалним добрима. Да би се то остварило један од могућих начина је, да не будем груб, подизање степена култивисаности грађана, а са друге стране превенирање од могућих последица које се могу десити у случају непоштовања ових мера које воде управо том степену и то жељеном степену култивисаности. 

Следеће јако добро и квалитетно решење у предлогу овог закона јесте ново овлашћење комуналног милиционера, а то овлашћење подразумева директну и непосредну могућност подношења прекршајног налога, односно подношења захтева за покретање прекршајног поступка, подношења кривичне пријаве, конкретно иницирање одговарајућег поступка. 

Зашто? На овај начин спречавамо тзв. поступке који трају, да би их учинили што хитнијим с једне стране, а с друге стране што ефикаснијим. Управо је ова норма дала велики допринос да се остваре сва ова три начела, и хитност и нужност и ефикасност. 

Зашто ово говорим? Због тога што се до сада у овлашћењима комуналног полицајца нису појављивала ова тзв. дискрециона овлашћења. Односно није постојала могућност, уколико су испуњени законом прописани услови, подношења прекршајне пријаве и инициран прекршајни поступак против учиниоца одговарајућег дела које је као прекршај нормирано како у овом закону, тако и у комплементарним законима.

Када говоримо о видовима који подразумевају тзв. репресију односно принуду над учиниоцима повреда закона, и ту увидели да сте прецизно дефинисали мере принуде, како у погледу упозорења, тако и у погледу усменог наређења, идентитета, при чему је, када су у питању наше драге даме, наше другарице, грађанке Републике Србије, јако важно да сте применили и оно основно начело, начело забране дискриминације, нарочито када се ради о заустављању и прегледу лица где преглед лица мора вршити лице истог пола. На тај начин, у сваком случају спречавамо сваку врсту појаве, па чак и оне најблаже непријатности која се може појавити у деловању комуналне милиције.

На самом крају желим да укажем на нешто што треба да буде у будућности наша интенција. С једне стране то је едукација комуналне милиције и то континуирана едукација са свих аспеката, превасходно са аспекта стручне оспособљености, како би се стручне референце подизале на што већи ниво. Са друге стране, стицање практичних искустава и то искустава на бази примене законских прописа и решења како код нас, тако и у земљама региона, па и шире.

Сва та искуства су јако драгоцена, значајна и могу допринети да се и код нас примене на најбољи могући начин, што је и основни циљ.

Када је у питању контрола рада, добро је што сте предвидели да је свако ко је актер једног догађаја у обавези да буде процесуиран, уколико се као актер тог догађаја појављује и као учинилац повреде одређене норме закона, али истовремено је добро да се о мерама принуде обавештава свако ко мора да врши контролу или надзор, све до МУП које ће нарочито водити рачуна о томе да ли је прекорачена граница овлашћења, да ли је неко починио злоупотребу службеног положаја, да ли је неко поступао нечасно у вршењу службе и све оно што може да деградира или уруши углед комуналног милиционера или комуналне милиције.

Уважени министре, мислим да сте у великој мери допринели и Ви и Влада Републике Србије да се једно питање, једна област живота грађана Републике Србије адекватно реши и надам се да ће и свако будуће законско решење, било кроз доношење новог закона или измена и допуна закона ићи у том правцу.

У то чврсто верујемо. Социјалисти, посланичка група СПС, Вас у томе подржавају и ми ћемо гласати за овај закон.

The post Прецизне надлежности комуналне милиције повећавају правну сигурност грађана appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »