Заштита конкуренције има важну улогу у подстицању квалитета производа и развоју лојалног тржишта

Мирјана Драгаш, народна посланица Социјалистичке партије Србије, говорила је као овлашћени представник о Извештају о раду Комисијe за заштиту конкуренције за 2018. годину.

„Политика заштите конкуренције заузима једно од значајнијих места, посебно када се има у виду процес приступања Србије Европској унији. Њено ефикасно спровођење доприноси унапређењу економије, развоју и расту броја привредних друштава, унапређењу улагања у истраживање и развој нових производа, привлачењу нових инвестиција, повећању производње и извоза.“

 

„Господине председниче Комисије, господо сарадници, господо посланици, у данашњој расправи анализираћемо извештај за 2018. годину једног новог тела, које постоји од пре неколико година у нашој држави, а то је Комисија за заштиту конкуренције.

Комисија је, да подсетимо, основана Законом о заштити конкуренције из 2005. године. Почела је са радом 2006. године након формирања Савета комисије.

У почетку њеног ангажовања, као што смо чули из уводног излагања, нису постојали довољни подстицаји и довољни услови да би ова комисија одмах показала и своје праве резултате.

У првом периоду највећи напор је био усмерен ка институционалној изградњи тела, обезбеђивању веће видљивости, афирмацији циљева борбе против злоупотребе тржишта, односно спровођења политике заштите конкуренције у циљу користи целог друштва и то су резултати који су се остваривали управо у Вашем мандату.

Исто тако, Комисија је у овом периоду интензивно радила на постизању пуне правне сигурности учесника на тржишту када је реч о политици заштите од конкуренције.

Ово тело код нас је нова институција, основана на основу закона који је донет овде у републичком парламенту са циљем да управо регулише основна правила понашања, како великих, тако и малих произвођача на тржишту, на корист свих потрошача и свих грађана.

У процесу приступања ЕУ, политика заштите конкуренције заузима једно од значајнијих места, јер њено ефикасно спровођење доприноси унапређењу економије, развоју и расту броја привредних друштава, унапређењу улагања у истраживање и развој нових производа, привлачењу нових инвестиција, повећању производње и извоза.

Усклађивање прописа у заштити конкуренције са праксом европских судова и Европске комисије обезбеђује правну сигурност за све учеснике на тржишту и сигурност планирања дугорочног пословања у земљи чланици са знањем да је њихов капитал заштићен од забрањеног утицаја доминантних учесника на тржишту, привредних картела или недозвољеног спајања привредних друштава са циљем контролисања или истискивања других учесника на тржишту.

Чланство у ЕУ истовремено подразумева и одређене обавезе држава које се спремају за живот у заједници европских народа. Правила о конкуренцији саставни су део преговарачког Поглавља 8 о приступању ЕУ и сама та позиција показује пажњу коју ЕУ показују овом сектору, као и ону пажњу коју наша држава мора у овој области у наредном периоду још више да изграђује.

Суштина је да њено ефикасно спровођење доприноси унапређењу економије, развоју и расту броја привредних друштава, унапређењу улагања у истраживање и развој нових производа, привлачењу нових инвестиција, повећању производње и извоза.

Примарни циљ државе Србије, ове Владе, парламента и свих народних посланика је стварање што бољих економских услова, јачање економске снаге државе, али и економске снаге и моћи сваке породице и свих грађана.

Усклађивање прописа о заштити конкуренције са праксом европских судова и Европске комисије обезбеђује правну сигурност за све учеснике на тржишту и сигурност планирања дугорочног пословања у земљи чланици, јер се зна да је капитал који се улажезаштићен од забрањеног утицаја доминантних учесника. Чули смо да доминантни утицаји постоје, али никада не смеју бити злоупотребљени и чињени на штету других учесника на тржишту. Циљ је да се мањи учесници на тржишту заштите, да им се омогући конкурентност и присутност на тржишту у равноправним условима и да се не дозволи њихово истискивање са тржишта на основу монополског утицаја.

Чланство у ЕУ нема само предности и повластице. Оно подразумева и одређене обавезе сваке чланице према својим европским партнерима и то континуирано. Правила о конкуренцији важе за све учеснике тржишне утакмице једнако, а задатак је да омогуће функционисање тржишта, већу понуду роба и услуга, боље цене.

Ова правила штите грађане, јер предузетницима забрањују склапање споразума којим би се договарале цене, ограничавала производња, развој и улагање или делила тржишта, извори и набавке. Она такође спречавају злоупотребу доминантног положаја предузећа и онемогућавају спајање предузећа које би могло имати утицај на конкуренцију на тржишту. У том правцу, код одређених појава којих на тржишту има у сваком случају морамо у наредном периоду бити далеко делотворнији.

Такође, ова правила утврђују како и колико је могуће дати помоћ државе предузећима, под условом да се не наруши конкуренција, односно обезбеди подједнако добре услове за све. Циљ политике заштите конкуренције у нашој држави подразумева економски напредак, јачање привредних субјеката, отварање тржишне утакмице, бољи квалитет производа, ниже цене, јер читав тај миље ефеката свакако иде у општу корист.

Конкуренција као отворени процес пословне борбе између компанија има веома важну улогу у подстицању економије раста и развоја, али ако је крајњи циљ корист за потрошаче, онда ниво економског раста непосредно постаје критеријум за заштиту конкуренције.

Пословне активности за које се утврди да нарушавају корист потрошача или се оцени да до тога може доћи, сматрају се антиконкурентским, па и незаконитим. Дефинитивно, конкуренција подстиче компаније да побољшају квалитет својих производа, да смање трошкове, повећају продуктивност и иновативност, а у целини доприносе развоју привредног амбијента и остваривања бржег економског раста, а то је потпуни циљ и посвећеност ове Владе. Свакако се то у динамичном развоју Србије може констатовати.

С друге стране, ова правила за потрошаче обезбеђују бољи асортиман производа, ниже цене, већи квалитет. Свакако, да не буде забуне, задатак Комисије није да штити мале учеснике на тржишту, већ да за све омогући равноправне услове. Већа конкуренција помаже малим произвођачима да послују боље.

Ефикасна примена прописа из области заштите представља важан услов за развој и јачање српске привреде у целини. Ту огромну улогу управо има ова Комисија, редовним подношењем извештаја о раду у Народној скупштини, као што је у овом случају евидентно, објављивањем својих резултата рада на интернет страници, што иначе чини, односно представљањем својих активности у медијима које су тада доступне широј јавности и што је у сваком случају врло значајно и за похвалу.

Ова комисија је, што се види из Извештаја, у току 2018. године остварила успешну сарадњу како са стручном, тако и са општом јавношћу. Овим је у великој мери елиминисана правна несигурност код предузећа, али и стабилизована позиција и неизвесност код једног броја истих. Захваљујући томе, предузећа у Србији могу унапред да процене шта је забрањено, шта има озбиљан ефекат одвраћања од активности које могу да угрозе конкуренцију и у ком правцу своје деловање треба да усмеравају. Зато сматрам веома важним што је ова Комисија код нас основана, што остварује коначно позитивне ефекте, што се етаблирала на нашем тржишту, али истовремено и у сарадњи са сарадницима, односно одговарајућим институцијама у ЕУ и то не због ЕУ и нашег приступања њој, него пре свега због нас самих и грађана који треба да имају што бољу заштиту и правно организовану државу.

Важно је истаћи да је у Србији дошло до повећања имплементације у примени права заштите конкуренције, како према процени саме ЕУ, тако и на основу Вашег Извештаја и Ваше уводног излагања, господине председниче.

На пример, у једном делу Извештаја се чак каже – испитивање великих приватних компанија и државних предузећа које је Комисија спроводила су у великој мери допринели унапређењу квалитета, кредибилитета и имиџа у јавности. Такође, приметно су повећане активности заступања политике конкуренције. Одлуке Комисије у све већој мери су подржане од стране жалбених судова, али је јасно да капацитет судства за бављење сложеним предметима из области заштите конкуренције треба да буде значајно оснажен. То је и оцена, али наравно и усмерење у ком правцу треба да се крећу ова институција и институције са њом повезане.

У сваком случају, подржавамо рад ове Комисије. Социјалистичка партија Србије у дану за гласање ће подржати овај извештај. Сматрамо га веома важним како по привредне субјекте на тржишту, тако и за грађане јер добијамо боље производе и уређеније тржиште.

Наравно, оно што је и до сада речено апсолутно подржавамо, а то је да се посебна пажња посвети најосетљивијим секторима телекомуникације, фармацеутске производње, у области малопродаје на шта смо најосетљивији. Желимо брзо и што пре да видимо позитивне ефекте и наравно одговарајућу транспарентност рада у јавним предузећима. Повезивањем свих ових институција које треба да делују на тржишту комплементарно добићемо све оно што нам обезбеђује бољи квалитет живота и равноправност свих субјеката, развој мале привреде, али и долазак нових инвеститора.

Дакле, крајње циљеве нисмо остварили, али смо на најбољем путу да у сваком будућем извештају тај квалитет покажемо што бољим и што већим и наравно од Вас и Комисије мислим да то сви заједно очекујемо.“

The post Заштита конкуренције има важну улогу у подстицању квалитета производа и развоју лојалног тржишта appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »