Konkurs za 58. Oktobarski salon

Monday, April 22, 2019 – 16:45 to Saturday, June 1, 2019 – 23:45

Kulturni centar Beograda i Odbor Oktobarskog salona objavili su konkurs za učešće umetnika i umetničkih grupa na 58. izdanju te međunarodne izložbe savremene umetnosti koja će biti održana na jesen 2020. godine prema kustoskoj koncepciji tima koji čine Ilarija Marota i Andrea Baćin.

58. Oktobarski salon nosi radni naziv Sanjari (The Dreamers).

“Filozofi se već vekovima bave pitanjem u kojoj se meri vanjski svet može smatrati stvarnim, koristeći oniričko kao argument za kritiku svega što doživljavamo pouzdanim. Danas se čini da je ubrzani razvoj novih tehnologija to pitanje učinio bespredmetnim. Mogućnost stvaranja i učestvovanja u sve sofisticiranijim virtuelnim prostorima deluje kao beg od realnosti, beg u dimenziju koja nije strogo onirička ali se, sasvim izvesno, tiče naših snova. Osnovna namera Sanjara leži u preispitivanju ne samo varljive i dvosmislene prirode realnog, već i prostora umetnosti, koji je zamišljen kao prostor slobode koji može da dovodi u pitanje izvesnost realnog sveta, stečenog znanja i naših uverenja. U svetu u kom kulturne, religijske, pa čak i ekspresivne barijere postaju sve veće, umetnici reaguju na paradoksalne slučajnosti suprotstavljenih stavova, kakvi su otvorenost, propustljivost, nepoverenje i odbijanje, stvaranjem jednog novog prostora. Prostora u kome je moguće eksperimentisati rasnim, seksualnim i društvenim slobodama, prostorom u kom umetnost nema jednu već mnoge forme, zahvaljujući stalnoj razmeni između virtuelnog i fizičkog. Pitanje koje se postavlja je sledeće: Kako se može posmatrati svet današnjice? Na koji način umetnici mogu da pojasne kompleksnu prirodu savremenog čoveka? U višeznačnom svetu u kom živimo, snovi su izraz čovekove osnovne potrebe. Sanjari tako postaju žitelji jednog metaforičkog sveta u kom nikakve barijere, ograničenja, ili granice ne mogu da spreče pristup zemlji u kojoj je moguće redefinisati vreme, pravila, stavove, ili razviti nove scenarije, nove puteve i nove krajolike. To je mesto na kom kategorije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti više ne postoje, već u kom jedan napušteni svet definiše strukturu nekog novog doba”, naveli su kustosi, saopštio je KCB.

Konkurs je međunarodnog karaktera.

Kustosi 58. Oktobarskog salona zadržavaju pravo izbora učesnica i učesnika direktnim pozivom, kao i izbora umetničkih radova koji su aktuelni za konceptualni okvir izložbe.

Učesnici konkursa mogu da pošalju predloge najkasnije do 1. juna 2019. isključivo u digitalnom formatu na elektronsku adresu oktobarskisalon@kcb.rs

Svi tekstualni materijali za konkurs moraju da budu poslati na srpskom i engleskom (ili samo na engleskom), a celokupni materijal neophodan za učešće na konkursu potrebno je poslati u jednom mejlu.

U naslovu mejla treba napisati ime učesnice/učesnika konkursa, kao i ime konkursa “58. Oktobarski salon”.

Materijal za konkurs treba da sadrži sledeće:

– lične podatke: ime i prezime, adresa, imejl adresa i kontakt telefon
– profesionalnu biografiju i portfolio sa dokumentacijom poslednjih produkcija ili dela (ukoliko umetnik ili umetnička grupa nemaju internet prezentaciju)
– kratak opis rada(ova) i/ili izložbenog projekta koji se predlaže (najviše do 1800 karaktera ili 300 reči)
– okvirnu cena produkcije i/ili postprodukcije u slučaju produkcije novog rada ili planiranih troškova postprodukcije
– umetnici koji predlažu video radove treba da obezbede link za pregled (Vimeo, Youtube…)

Predlozi koji budu stigli posle navedenog roka ili budu nepotpuni neće biti uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 22. aprila do 1. juna 2019.

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do kraja jula 2019.

Odbor Oktobarskog salona i Kulturni centar Beograda, organizator manifestacije, obavezuju se da će poštovati sva moralna autorska prava svih učesnika konkursa i zaštititi predložene autorske ideje na osnovu Zakona o autorskim pravima.

O kustosima

Istoričarka umetnosti, kustoskinja i izdavačica Ilarija Marota, rođena u Rimu, gde živi i radi, i izdavač, kustos i grafički dizajner Andrea Baćin, rođen u Milanu, a živi i radi u Rimu, sarađuju kao urednički i kustoski kolektiv od 2009. Osnivači su i glavni urednici međunarodnog umetničkog časopisa i izdavačke kuće CURA. Godine 2012. osnovali su Basement Roma, neprofitni projekat posvećen promociji umetnika najmlađe generacije, a 2018. i izložbeni prostor Kura. c/o Fonderia Artistica Battaglia u Milanu, gde deluju kao umetnički direktori programa Open Studio Residency.

Pojedinačno i zajedno, bili su kustosi vise od 30 izložbi umetnika iz celog sveta, kako u Italiji, tako i u inostranstvu (Dan Husein Klark, Klaudija Komte, Dejvid Duar, Augustas Serapinas, Niko Vaselari, Lili Rejno-Devar, Nikolas Deje, Ei Arakava, Ed Fornils, Atena Papadopulos…). Sarađivali su sa muzejima, akademijama, umetničkim galerijama i fondacijama. Sarađivali su i na umetničkim publikacijama i grupnim izložbama sa mnogim umetnicima iz celog sveta, među kojima su Danijel Stigman Mangrane, Margarite Imo, Majkl E. Smit, Ian Čeng, Bani Rodžers, Patricio di Masimo, Iv Šerer, Maike Šorel, Jorinde Voit, Džordž Henri Longli, Frančesko Arena i drugi. Takođe, sarađivali su sa privatnim i javnim institucijama na međunarodnoj sceni i bili kustosi izložbi u Kunsthale Lisabon, na Američkoj akademiji u Rimu, u muzeju MAXXI u Rimu, u Đulijani fondaciji u Rimu, u Nomas fondaciji u Rimu, na Metropoliten univerzitetu u Londonu…

Ilarija Marota diplomirala je ikonografiju i ikonologiju na odseku za Istoriju umetnosti univerziteta La Sapijenca u Rimu, dok je master studije završila iz oblasti muzejskog menadžmenta na Luis menadžment i kustoskim studijama na univerzitetu La Sapijenca u Rimu. Pohađala je program za kustose u ISCP u Njujorku 2015. U njena dosadašnja profesionlna iskustva spadaju: rad u okviru kustoskog odseka MACRO muzeja u Rimu (2006-2008), i u okviru kustoskog odeljenja ARCO muzeja u Beneventu (2005-2007).

Andrea Baćin diplomirao je na odseku za grafički dizajn i nove medije na Evropskom institutu za dizajn u Milanu, a radio je u svojstvu umetničkog direktora za agencije poput Saatchi & Saatchi, i Ogilvy & Mather. Oboje su trenutno članovi selektorske komisije za dodelu nagrade Bulgari MAXXI koju dodeljuje MAXXI muzej.

O Oktobarskom salonu

Oktobarski salon je međunarodna izložba savremene umetnosti, koja se od 2014. godine realizuje svake druge godine u periodu između septembra i decembra, traje šest nedelja, nema stalni izložbeni prostor, već se svake godine bira novi u zavisnosti od raspoloživosti i koncepta umetničkog direktora/kustosa. Oktobarski salon je osnovao Grad Beograd 1960. godine kao izložbu najboljih ostvarenja iz oblasti likovnih umetnosti (od 1967. i primenjenih umetnosti), a tada po ugledu na izložbe Pariskih salona.

Tokom svoje istorije, Oktobarski salon je menjao koncepciju i oblike organizovanja, a 2004. dobio je međunarodni karakter i postao jedna od značajnih referentnih tačaka za srpsku ali i regionalnu umetničku scenu.

Odbor Oktobarskog salona, koga imenije Grad Beograd, odlučuje o koncepciji manifestacije, umetničkoj(om) direktorki(u)/kustoskinji(su) kao i o članovima međunarodnog žirija, koji dodeljuje nagradu Oktobarskog salona.

Članovi Odbora Oktobarskog salona od februara 2019 su: Gordana Goncić (predsednica), Svetlana Jovanović, Maja Kolarić, Đorđe Ozbolt i Vladislav Šćepanović.

Oktobarski salon ima pravila koja su doneta Odlukom o stalnim manifestcijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd 2007. godine.
Cilj mu je predstavljanje i afirmacija najznačajnijih novih ostvarenja domaćih i stranih autora iz oblasti vizuelnih umetnosti i nema status pravnog lica.

Dosadašnji kustosi međunarodnih izdanja Salona bili su: Anda Rotenberg, Darka Radosavljević i Nebojša Vilić, Rene Blok, Loran Heđi, Bojana Pejić, Branislava Anđelković, Johan Pousete i Selia Prado, Alenka Gregorič i Galit Eilat, Branislav Dimitrijević i Mika Hanula, kustoska grupa Red Min(e)d, Nikolaus Šafhauzen, Dejvid Eliot, Gunar i Daniejl Kvaran.

Osnivač i pokrovitelj Oktobarskog salona je Grad Beograd, a podršku pruža Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Organizator je Kulturni centar Beograda.

Kontakt osoba: Katarina Kostandinović, istoričarka umetnosti i asistentkinja kustosa u Kulturnom centru Beograda katarina.kostandinovic@kcb.org.rs

*Please find the Open call for the 58th October Salon below

Open call 58th October Salon
September – November 2020

Curated by Ilaria Marotta and Andrea Baccin

The Board of the October Salon and the Cultural Centre of Belgrade, the organizer, announce the call for 58th October Salon for artists and art groups. The working title of 58th October Salon is The Dreamers.

“For centuries philosophers have asked to what extent our external world can legitimately be considered real, utilizing the oneiric as an argument to criticize our most common certainties. Today, the accelerated development of the new technologies seems to have overturned the issue. The possibility of creating and taking part in increasingly refined virtual spaces seems to represent an escape from reality, an escape towards a dimension that is not strictly oneiric, but that is undoubtedly related to our dreams.
The Dreamers intends to question not only the misleading and ambiguous nature of the real, but the space occupied by art, intended as space of freedom able to challenge the certainty of the real world, of acquired knowledge and of our own beliefs. In a world where cultural, religious, and even expressive barriers are increasingly being tightened, artists react to the paradoxical coincidence of antithetic attitudes — openness, permeability, distrust, and rejection — with the construction of a new space. A space where racial, sexual and social freedom and imaginaries can be experimented with, a place where art does not have one form but many, thanks to the constant ‘giving back and forth’ between the virtual and the physical. The question is: how can we perceive today’s world? What are the conditionings that interfere in the capacity to critically experience reality? How can artists explain the complexity of the human being in our current times? In this multi-faceted world, dreams are an essential need for human beings. The Dreamers become the inhabitants of a metaphorical world where no barriers, no limits, and no borders can limit the access to a land where we can re-think our own time, rules, and attitudes and configure new scenarios and ways. A place where past, present and future are no longer existing categories and a suspended world defines the formation of a new era“.

This call is international.

The curators of 58th October Salon reserve the right to select the participants at their own discretion, as well as to choose the artworks relevant for the concept of the exhibition.
The participants can submit their proposals until 1st June 2019, in digital format only, to the e-mail oktobarskisalon@kcb.rs

All the written materials must be submitted in Serbian and English (or just in English), and the complete material necessary for the participation must be sent in one e-mail.

The subject of e-mail applications should state the name of the participant and the name of the call “58th October Salon”.

Submission material should include:

– Personal info: first and last name, address, e-mail, and contact phone
– CV and a PORTFOLIO with documentation of the last production and works (if artists’ website does not exist).
– Short description of the proposed work(s) and/or exhibition project (up to 1800 characters or 300 words)
– Expense estimate for the production and/or post-production in case of the production of a new piece of art, or planned post-production expenses
– Artists who send proposals for video works should provide a link (Vimeo, YouTube…)
 
Proposals submitted after the deadline, or the incomplete ones, will not be taken into consideration. The call is open from Monday 22nd April 2019, until 1st June 2019.

The results will have been announced by the end of July 2019.

The board of October Salon and the Cultural Centre of Belgrade, the organizer, commit to respecting all the moral rights of all the participants, and to protect the proposed ideas according to Copyright Law.
 
About October Salon
 
October Salon is an international exhibition of contemporary art which, in 2014, became biennial. It takes place between September and December, lasts for six weeks and is not tied to any venue in particular; the venue is always chosen anew, according to the disposal of the venues, and the concept of the art director/curator. October Salon was founded in 1960 by the City of Belgrade as an exhibition of the highest achievements in fine arts (as of 1967, it also includes applied arts), according to the model of the Paris Salon exhibitions.

Over the years, the Salon has changed its concepts and modes of organisation and, in 2004, it became international and one of the benchmarks for both Serbian and the regional art scene. The board of October Salon, appointed by the City of Belgrade, makes decisions on the concept, art director/curator, as well as on the members of international jury, which decides on the October Salon Award.

October Salon has its own rules established in 2007, by the means of the Decree about permanent cultural events of importance for the City of Belgrade. Its main intention is to present and promote most relevant new works of art by Serbian and foreign visual artists, and it does not hold the status of a legal entity.

In the previous year, the curators of the international Salon have been: Anda Rottenberg, Darka Radosavljević and Nebojša Vilić, René Block, Lorand Hegyi, Bojana Pejić, Branislava Anđelković, Johan Poussete and Celia Prado, Alenka Gregorič and Galit Eilat, Branislav Dimitrijević and Mika Hannula, curator group Red Min(e)d, Nicolaus Schafhausen, David Elliott, Gunnar and Daniele Kvaran.

Members of the October Salon Board from February 2019: Gordana Goncić, president, Svetlana Jovanović, Maja Kolarić, Đorđe Ozbolt and Vladislav Šćepanović.

Founder and patron: The City of Belgrade, with the support of: The Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia. Organizer: Cultural Centre of Belgrade

Contact for further questions regarding the open call: Katarina Kostandinović, art historian and assistant curator at Cultural Centre of Belgrade katarina.kostandinovic@kcb.org.rs

(SEEcult.org)


Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »