Превентивни прегледи допринеће смањењу стопе обољевања од малигних болести

Др Даница Буквић,народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о здравственом осигурању и Предлогу закона о здравственој заштити.

Раним откривањем и лечењем смањиће се смртност од малигних болести,што ће допринети побољшању здравља нације.Да би се ове мере успешно спровеле, законом је прописано да је сваки грађанин дужан да се обавезно одазове на превентивни преглед.

„Поштовани председавајући, поштовани министре са сарадницима, колегинице и колеге народни посланици, сет закона о којима данас расправљамо уводи суштинске промене у организацији здравствене службе.

Промене се односе, како на оне који пружају здравствене услуге, тако и на оне који здравствене услуге користе, а регулише се и однос јавног и приватног здравства.

Коментарисаћу прво неке одредбе Закона о здравственој заштити. Пре свега бих рекла да је друштвена брига за здравље становништва дефинисана јасно на нивоу Републике Србије, односно Аутономне Покрајине, на нивоу јединице локалне самоуправе, на нивоу појединца и таксативно су набројане обавезе свих нивоа.

Посебно истичем да је прописана обавеза да се из средстава за остваривање општих интереса користе средства за спровођење циљних превентивних прегледа, односно скрининг прегледа, а према одговарајућим националним програмима.

Значај ових прегледа је веома велики. Према подацима Светске здравствене организације обољевање од малигних болести у свету, а и код нас је у порасту и према неким подацима 18,1 милиона људи у свету обољева од малигних болести, а 9,6 милиона умире од њих.

Према подацима и процени Међународне агенције за истраживање рака за 2018. Годину жене у Србији су под високим ризиком од умирања од рака дојке. Превентивни прегледи допринеће смањењу стопе обољевања од малигних болести, а раним откривањем и лечењем смањиће се смртност од ових болести, што ће свакако допринети побољшању здравља нације, а овим прегледима ће се значајно смањити и трошкови лечења.

Да би се ове мере успешно спровеле законом је прописано да је сваки грађанин дужан да се обавезно одазове на овај циљани превентивни преглед.

Са друге стране, Законом о здравственој заштити је предвиђена како је већ речено можда непопуларна мера, али корисна у циљу стимулисања грађана да се одазивају овим превентивним прегледима. У случају да грађанин који се не одазове превентивном прегледу који је предвиђен Националним програмом за скрининг прегледе, дужан је да сноси 35% трошкова свог лечења ако оболи од болести за који се скрининг прегледи врше.

Новим законом обухваћен је појам неге која је неизоставни део здравствене заштите, посебно код болесника на болничком лечењу и кућном лечењу, што до сада није био случај.

Такође бих хтела још једном да истакнем значај рационализације поновним увођењем у систем здравствене заштите здравствених центара који чине општа болница и домови здравља, чиме се постиже боља организација рада, боља искоришћеност кадрова и опреме.

Република која сада постаје оснивач ових здравствених установа истовремено ће преузимати обавезе измирења правоснажних судских одлука за ове установе јер је познато да у периоду док су они били у надлежности локалних самоуправа због различите економске моћи тих општина данас има 28 здравствених установа које су у блокади.

Предлог закона о здравственом осигурању готово у потпуности мења систем здравственог осигурања у нашој земљи. Повећава се обим права из средстава Републичког фонда здравствене заштите.

Истакла бих веома значајну новину, да ће родитељи деце оболеле од малигних, ретких болести, метаболичких и других хроничних болести које захтевају дугогодишње лечење сада бити у могућности да уз своју децу буду до излечења, односно до 18 године живота уз 100% надокнаде, што је до сада износило 65%.

Такође, мислим да је веома значајно да они који нису имали своје оверене здравствене књижице, а до сада су имали само право на служење хитне медицинске помоћи о трошку Фонда за здравствено осигурање, сада имају проширено то право и на палијативно збрињавање, обавезну имунизацију и вакцинацију, као и скрининг прегледе.

Права грађана који користе здравствено осигурање биће проширена на жене које су оперисане од карцинома дојке и оне ће имати такође могућност да о трошку осигурања ураде корекцију или реконструкцију дојке.

Новина је свакако и увођење јавно-приватног партнерства, о чему је већ било доста речи, чиме ће се знатно допринети квалитету пружања здравствених услуга у земљи.

Због значаја предложених закона и квалитета предложених законских решења посланичка група СПС ће у дану за гласање подржати предложене законе.“

The post Превентивни прегледи допринеће смањењу стопе обољевања од малигних болести appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »