Konkurs Vikimedije Srbije za finansiranje projekata

Sunday, January 20, 2019 – 01:30 to Wednesday, February 20, 2019 – 23:45

Vikimedija Srbije objavila je konkurs za dodelu mikrograntova koji ima za cilj pokretanje manjih projekata i ohrabrivanje mladih da ostvare svoje ideje u oblasti slobodnog znanja i kulture.

Konkurs je posvećen projektima manjeg obima za koje postoji mogućnost rasta u dugoročne i održive projekte.

Prijavljivanje je moguće do 20. februara 2019. godine.

Vikipedija, Vikiknjige, Vikirečnik, Vikizvornik, Vikivesti, Vikicitat, neki su od projekata koje realizuje Zadužbina Vikimedija u cilju promocije i podrške stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja isključivo na neprofitan način. Misija Vikipedije je da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju, a već 12 godina se bavi prikupljanjem, širenjem i promocijom slobodnog znanja u cilju veće dostupnosti sadržaja na internetu.

Program dodeljivanja mikrograntova realizuje se od 2014. godine i do sada je pružio podršku podnosiocima 27 projekata. Više od 20.000 fotografija je postavljeno i više od hiljadu članaka napisano na Vikipediji na srpskom jeziku. Tematike projekata bile su raznovrsne, a sve aktivnosti imale su zajednički cilj – uvećanje slobodnog sadržaja i širenje ideje o slobodnom znanju. Iskustva volontera koji su učestvovali u aktivnostima više su nego pozitivna. Projekti su raznoliki, a učesnici su bili iz raznih gradova Srbije.

Vikimedija Srbije pokreće novi krug mikrograntova u nadi da će privući mlade i starije volonterke i volontere, ljude pune entuzijazma, one koji vole onlajn, ali i oflajn rad i tako obogatiti njenu zajednicu.

Zainteresovani su pozvani da predstave svoje ideje za stvaranje i širenje slobodnog sadržaja. Podnosioci mogu biti pojedinci, institucije, nevladine organizacije, organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem ili one koje imaju zajedničke ciljeve sa Vikimedijom Srbije.

Treba imati u vidu da su u pitanju manji projekti i da je gornja granica traženih sredstava 500 evra po projektu.

Način prijavljivanja

Zainteresovani bi trebalo najpre da posetite deo sajta Vikimedije Srbije namenjenog projektima kako bi stekli bolji uvid u to šta je ono na čemu ona radimo i kako mogu da doprinesu. Onima koji imaju ideju za projekat, ali nisu  sigurni da li je ideja u skladu sa misijom Vikimedije Srbije ili nisu sigurni da li će moći da sami realizuju sve aktivnosti, preporučeno je da pogledaju strategiju Vikimedije Srbija i obrate pažnju na oblasti u okviru njenih strateških fokusa:

Obrazovanje – u okviru ove oblasti radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama. Moguće je koristiti već postojeće modele saradnje sa obrazovnim institucijama poput kreiranja članaka na Vikipediji umesto seminarskih radova od strane učenika i studenata, ali je moguće osmisliti i neku drugu vrstu zajedničkog rada.

Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove oblasti potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Fokus može biti na digitalizaciji kulturnog nasleđa i obogaćivanje Vikimedijine ostave ili Vikipedije oslobođenim materijalima.

Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. Moguće je osmisliti nove načine za jačanje zajednice, motivisanje volontere i promovisanje volonterizma. Posebno su ohrabreni projekti koji uključuju pripadnike/ce osetljivih društvenih grupa.

Obrazac za predloge projekata moguće je preuzeti na ovom linku i popunjenog ga poslati na grants@vikimedija.org.

Obrazac se ne popunjava onlajn već se preuzima i popunjen šalje na navedenu adresu.

Ciljevi projekta moraju biti u vezi sa slobodnim znanjem i rezultati moraju biti objavljeni pod slobodnom licencom.

Vikimedija Srbije želi inovativne projekte, sveže ideje, ali će uzeti u obzir i projekte koji su osmišljeni po već postojećim modelima. Ukoliko zainteresovani ima ideju za obimniji projekat, pozvan je da kroz mikrogrant realizuje jedan njegov deo, a da sledeće godine (ili kroz više godina), na obostrano zadovoljstvo, nastavi rad na sveobuhvatnijem projektu.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 20. februara 2019. godine.

Svi podnosioci projekata će do 15. marta biti obavešteni o ishodu.

Imajući u vidu da je Vikimedija Srbije volonterska organizacija i da na projektima rade dobrovoljci koji ne dobijaju novčanu naknadu, kroz konkurs dodele mikrograntova se ne praktikuje isplata honorara.

Vremenski okvir realizacije:
17.1.2019 – Objavljivanje poziva za prikupljanje predloga projekata.
20.2.2019 – Završetak prijava i početak selekcije.
1.3. 2019 – Prvi krug selekcije.
15.3.2019 – Konačna odluka o projektima koji će biti finansirani.
15.3 – 20.3.2019 – Početak realizacije projekata.
30.11.2019 – Završetak realizacije projekata i početak pisanja završnih izveštaja.
10.1.2020 – Krajnji rok za dostavljanje završnih izveštaja.

Za sve nedoumice, moguće je kontaktirati organizatore.

*Foto: Wikimedia logo family-complete-2013, autora  PiRSquared17, Rillke sa Vikimedijine multimedijalne ostave.

(SEEcult.org)


Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »