Мали: Јавни дуг се смањује из године у годину

Скупштина Србије почеће сутра нову седницу на чијем је дневном реду Предлог буџета за 2019.годину, али и сет пореских закона које је данас на одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава представио министар финансија Синиша Мали.

На дневном реду су, између осталог, Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, измене финансијског плана за социјално осигурање војних осигураника, Предлог закона о царинској служби, измене Закона о републичким административним таксама…

Измене и допуне Закона о порезу на имовину доносе уједначајнију примену пореских прописа, јачање правне сигурности, адекватније опорезивање имовине сходно економској моћи, као и тежњу да се пореским мерама дестимулише градња без прописане дозволе, као и непоштовање рокова за изградњу, рекао је Мали.

Он објашњава да ће измене и допуне о порезу на имовину утицати и на повећање економичности поступка подношења пореских пријава.

Предлог закона о накднадама за коришћење јавних добара је, према оцени министра финансија, историјски јер ће унапредити транспарентност јавних прихода и обезбедити предвидивост трошкова пословања привреди.

Мали наводи да се изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата код поједних корисника јавних средстава основица умањује за пет одсто од 1. јануара 2019. године.

Када је реч о Предлогу закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања, Мали објашњава да се њиме обезбеђује законски основ за повезивање са другим регистрима и евиденцијама у Србији.

“На тај начин се омогућава брже и ефикасније остваривање права као и размена података државних органа, односно е-управе. Реформски закон од чије ће примене корист имати грађани, јер ће администрација бити бржа и ефикаснија”, навео је Мали.

У вези са предлогом одлуке о давању сагласности за измену финансијског плана фонда за социјално осигурање војних осигураника, рекао је да је неопходно да се измене односе на корекције позиције прихода и расхода. Приходна страна је увећана на основу нераспоређеног вишка из ранијих година, а расходна страна је повећана, између осталог, и за набавку медицинске опреме.

Предлог царинског закона је важан због отварања Поглавља 29 (царинска унија) у преговорима са Европском унијом, рекао је Мали и навео да је кључна измена што ће се, како каже, комуникација између царине и приватног сектора убудуће обављати електронски.

Такође ће се и декларације подносити електронски, рекао је Мали, наводећи да је план да то буде завршено до 2020. године.

С друге стране, Предлог закона о царинској служби ће регулисати делокруг рада и организацију Управе царина, као и овлашћења царинских службеника.

Мали је говорио и о изменама и допунама Закона о јавној својини који омогућава да се друштва капитала основана по закону о иновационој делатности, а чији је један од оснивача Србија, АП Војводина или локалне самоуправе могу користити и управљати непокретностима у јавној својини, као и да те непокретности могу дати у закуп старт ап друштвима основаних по закону о иновационој делатности.

Како каже, на тај начин се даје инфраструктурна подршка иновационим делатностима.

Измене закона о републичким административним таксама за циљ имају усаглашавање са законом о девизном пословању, рекао је Мали.

Министар финансија је говорећи о изменама и допунама Закона о играма на срећу, изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији најавио оснивање Управе за игре на срећу као органа у саставу тог министарства.

Када је реч о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Мали је истакао да се он смањује из године у годину и да ће 3. децембра на наплату доспети милијарду и 30 милиона долара.

“И то је нето дуг који ћемо исплатити и тако још смањити јавни дуг већ у децембру. Новац имамо и то је показатељ праксе како радимо”, рекао је Мали.

Он је подсетио да је учешће јавног дуга у БДП-у пре само неколико година било преко 70 одсто, а да је на 55,6 одсто.

Такође је представио и Предлог закона о враћању одузете имовине и обештећењу, рекавши да су њиме реедефинисани рокови за утврђивање укупне основице која се може знати тек пошто се донесе већи број решења о праву на обештећење у поступку реституције.

Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану има за циљ сузбијање нелегалне производње и промета дувана и дуванских производа, рекао је Мали и додао да је неопходно што пре успоставити ефикаснију контролу на тржишту дувана и дуванских производа.

Изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица пружа се подршка развоју привреде, рекао је Мали.

 

 

 

Извор: Танјуг


Source: Српска напредна странка (https://www.sns.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »