BIZIT 2018, BG

Vrsta dogadjaja: 
Ostalo

Datum: 
Thursday, November 8, 2018 – 08:00

Klub poslanika, Tolstojeva 2, Beograd

BIZIT 2018: INDUSTRIJA 4.0 (7/8.11.2018.)

 

08:00-09:00 Registracija učesnika

 

09:00-09:20 Pozdravni govor i uvodna izlaganja
Tatjana Matić, državni sekretar, Ministarstvo za telekomunikacije, Vlada Srbije
Dejan Abazović, državni sekretar za strateške poslove digitalne transformacije državne uprave, Ministarstvo javne uprave Crne Gore
 

09:25-14:00 POSLOVNI SOFTVER 4.0

Miodrag Ranisavljević, osnivač i vlasnik, PoslovniSoftver.net

 

Predrag Stojanović, dipl.ing. poslovne informatike DPO (Data protection officer), AB Soft: GDPR počinje sutra! Šta treba da znate?
– Koji su ključni zahtevi koje donosi GDPR
– Kakav je uticaj GDPR-a na poslovno okruženje u Srbiji
– Kako zaštititi lične podatke i podatke zaposlenih od pristupa neželjenim licima
– Koja su prava zaposlenih po pitanju čuvanja podataka
– Na koji način rešiti „nemoguće“, a realne zahteve bivših zaposlenih
– Na koji način je AB Soft omogućio sprovođenje GDPR-a svojim korisnicima kroz svoje aplikacije

Miloš Pucarević, Business Development Manager, GoPro: Najnoviji Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics 365 Business Central predstavlja sveobuhvatno rešenje za upravljanje poslovanjem koje je jednostavno za korišćenje i prilagođavanje potrebama korisnika. Omogućava povezivanje svih poslovnih procesa u kompaniji i pomaže pri donošenju pametnih odluka.
Korisnicima pruža celokupnu i zaokruženu sliku njihovog poslovanja. Donosi kontrolu u upravljanju i pruža uvid u efikasnost i nedostatke kompanije.
Podržava korisnike u:
• Upravljanju finansijama
• Automatizovanju i osiguravanju nabavke
• Pametnijoj prodaji i unapređenju korisničke podrške
• Upravljanju projektima u okviru zadatog vremena i budžeta
• Optimizovanju proizvodnih i skladišnih procesa

Sve ovo Dynamics 365 Business Central omogućava, prema željama korisnika, u okviru:
• Cloud okruženja
• Instalacije na infrastrukturi klijenta
• Hibridnog okruženja

Sve ovo čini Dynamics 365 Business Central jedinstvenim rešenjem u ponudi i predstavlja iskorak ka poslovnim softverima kakvi će se razvijati u budućnosti.

Miloš Bošnjak, direktor, IIB: Bizmis i hrana današnjih dana?
Proizvodnja hrane je posao budućnosti! Na planeti nas je sve više i više, potražnja za hranom raste, a klimatske promene sve više otežavaju posao poljoprivrednicima. Shodno tome, u ponudi će biti sve više genetski modifikovane, hemijski tretirane i na druge načine nezdrave (jeftine) hrane. Da bi mogao da plasira zdravu hranu proizvođač će morati da to dokaže. Treba da poseduje odgovarajuće sertifikate i mogućnost da prati sledljivost i kvalitet proizvodnje „od njive do trpeze“, a za to mu treba odgovarajući softver. UPIS je ERP rešenje kompanije IIB koje se razvija na osnovu najbolje prakse i time se uvek na pravi način suočava sa izazovima u privrednom okruženju.

Ana Čavala, OKI Product Manager, Original: Sendys Explorer
Svakodnevno beležimo, razmenjujemo i koristimo enormne količine podataka. Neminovno se postavlja pitanje gde se oni skladište, kako da im pristupimo u svakom trenutku, kako oni utiču na poslovne procese, kako da budemo neprestano priključeni na snabdevanje energijom, kako možemo bezbedno da upravljamo procesima i sistemima… I tu dolazimo do odgovora: Data Centar – srce svakog poslovnog IT sistema, mesto gde se odvijaju poslovni procesi. A da bi srce neprekidno radilo, potrebni su posebni uslovi koji mu to omogućavaju. Više o tim uslovima saznajte na predavanju BIZIT-a

Dejan Kontić, Head of Sales, Datalab SR: PANTHEON WorkFlow – šta može da uradi za vas?
PANTHEON Workflow je nova funkcionalnost PANTHEON ERP rešenja koja će svim korisnicima omogućiti sledeće: vizuelizaciju funkcija i procesa, merenje, analizu, poboljšanje i kontrolu svakog pojedinačnog procesa. Zatim, jednostavnu primenu odredbi GDPR-a, bezpapirno odobravanje i potvrđivanje dokumenata kroz celu organizaciju, automatsko prosleđivanje radnih zadataka odgovornim osobama, automatsko obaveštavanje putem email-a o statusima i aktivnostima procesa, izvršavanje specifičnih akcija nad podacima u bazi podataka kao i analizu uspešnosti izvršenja zadataka. Dodatno, na raspolaganju je moćan sistem praćenja trajanja svakog pojedinačnog zadatka i aktivnosti kako bi se precizno utvrdilo „gde je zapelo“ tokom izvršavanja aktivnosti procesa.

Treba mi poslovno rešenje – koliko košta? – panel
 

INTEGRISANA POSLOVNA REŠENJA

Silvia Šušnjević, Business Development Manager, Enetel Solutions: Digitalni deus ex machina
Digitalni deus ex machina će otkriti koji su novi alati i pravci digitalne transformacije kojima se rešavaju tekući i budući problemi savremenog poslovanja. Predavanje će dati osvrt na novu generaciju proizvoda koja nastaje, nove biznis modele i benefite koje donosi i kompanijama i krajnjim korisnicima.
Glavni cilj digitalne transformacije je da omogući bolju startnost kompanije, odnosno spremnost na promene koje su konstantne i neminovne, kao i na brzinu primene inovacija. Inovacije se odnose na sve aspekte poslovanja: poslovni modeli se menjaju, sami proizvodi migriraju iz fizičkih u servise/usluge korišćenja digitalnih proizvoda, dok se cene usluga i proizvoda formiraju sve češće dinamički, prediktivnim metodama.
Enetel Solutions će pored osvrta na izazove digitalne transformacije, u okviru predavanja predstaviti i na sopstvena dva digitalna proizvoda Impoqo i Impoqo wit lab kojima unapređuje poslovanje klijenata širom regiona.

Goran Stevanović, Head of Delivery, Project Delivery, Endava: Buy vs build: IT Services business model
U današnjem tehnološkom svetu mnoge industrije su potrešene novoformiranim IT kompanijama, kao što su Uber, AirBnB i druge koje koriste napredne tehnologije kako bi pružile bolje usluge svojim klijentima. Poslovni modeli se menjaju u mnogim industrijama, uključujući bankarstvo, transport, turizam i slično. Pronalaženje pravog načina da iskoriste najnovije tehnologije za poboljšanje servisa svojim klijentima nije najlakši zadatak, posebno za one tradicionalnije sektore i preduzeća, koji se brzo suočavaju sa pitanjem da li će se u potpunosti pretvoriti u IT (ili preciznije u Softverske) kompanije ili će morati da traže pravog partnera za svoje putovanje digitalne transformacije.

Srđan Tomašević, direktor, B2B sales department, SBB Serbia Broadband: EcoOne servis
EcoOne predstavlja poslovno softversko rešenje ERP klase koje omogućava integraciju poslovnih procesa preduzeća i njihovo efikasno upravljanje. Servis je podeljen u softverske pakete koji odgovaraju specifičnim potrebama preduzeća zavisno od njihove veličine i privredne grane u kojoj posluju uz puno uvažavanje pozicioniranosti finansijske funkcije unutar njihove organizacije. Namenjen je preduzećima koja posluju u različitim vertikalama biznisa, a spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća. Osnovni cilj servisa je unapređenje poslovanja privrednih subjekata uz korišćenje svih benefita SaaS modela distribucije. Kako bi se što bolje pokrile poslovne potreba preduzeća s jedne i uvažili principi finansijskih i procesnih ograničenja preduzeća s druge strane.

Miro Mijović, Business Development Director, SRC: Stručnost, posvećenost i istrajnost – upoznajte SRC
Mnogo toga je važno u funkcionisanju poslovnog sistema, mnogo toga mora da se „poklopi“, ali ako treba istaći šta je to što je najvažnije, što obezbeđuje kontinuitet, trajanje, kvalitet i prepoznatljivost, mi u SRC-u nemamo dilemu – treba pratiti ritam srca i raditi srcem. Iskren odnos ka poslu, sa kolegama, klijentima, poslovnim partnerima, motiviše, podstiče i otvara vidike za nove i bolje perspektive, stvara ambijent u kom svaki pojedinac radi sa zadovljstvom, radi najbolje što može, radeći za tim, radi i za sebe.
Ako bismo u najkraćem hteli reći, šta je „zajednički imenitelj“ svega što smo u ovih 15 godina postojanja radili, rekli bismo DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – razvoj i implementacija rešenja za potpunu digitalizaciju poslovnog procesa (end-to-end), bilo da se radi o poslovnim procesima u javnoj upravi, bankarskom, ili sektoru privrede uopšte.
Rasli smo zajedno sa našim projektima i konstantno podizali kvalitet svojih usluga, rešenja i proizvoda, koji su postali nezamenljiv alat u svakodnevnom radu naših klijenata. Nastojimo da i dalje sledimo taj kurs, svesni da samo na taj način možemo opravdati status postojanog i pouzdanog poslovnog partnera.

Miloš Tolić, direktor, TO-NET: Prirodni gas – Prirodno digitalan
 

Prirodni gas je veoma važan emergent, a istovremeno i važna sirovina za mnoge industrijske grane. Prodaja i kupovina prirodnog gasa se odvija na slobodnom tržištu. Zbog toga precizno komercijalno merenje potrošnje i dobro predviđanje buduće potrošnje prirodnog gasa može značajno da smanji troškova transporta i cene prirodnog gasa. To je komercijalni interes, ali i zakonska obaveza učesnika na tržištu prirodnog gasa.
Sve to zahteva od operatora transportnog sistema (OTS) prirodnog gasa, ali i od velikih potrošača da imaju dobre softverske i hardverske alate u cilju kvalitetnog komercijalnog merenje potrošnje prirodnog gasa i kvalitetnog predviđanja buduće potrošnje (nominacija) prirodnog gasa.
TO-NET predstavlja SW-HW rešenja koja rešavaju ove zahteve. To su Merna platforma koja vrši komercijalno merenje protoka prirodnog gasa na satnom, dnevnom i mesečnom nivou i Softver za predviđanje buduće potrošnje (nominacija) prirodnog gasa i druge komercijalne aktivnosti OTS-a.

14:05-14:55 ručak

 

15:00-19:00 DISTRIBUIRANI I CLOUD SISTEMI I REŠENJA

Srđan Tomašević, direktor, B2B sales department, SBB Serbia Broadband: Cloud Contact Centar
 

Cloud Contact Centar servis je rešenje bazirano na proizvodima i tehnologijama firme AVAYA, svetskog lidera u oblasti IP telefonije i kontakt centar rešenja, koje odlikuje apsolutna stabilnost tehnologije, brzina implementacije i široke mogućnosti integracija. Ponuđeno rešenje predstavlja stabilnu, sigurnu i fleksibilnu platformu za sva dalja proširenja u smislu uvođenja neograničenog broja novih usluga, ponuda i servisa. Cloud Contact Centar je aplikacija koja omogućava ostvarivanje komunikaciju sa krajnjim korisnicima na razne načine. Pored tradicinalnog telefonskog puta, moguće je ostvartiti komunikaciju preko email-a, voice-a, chat-a, bez kupovine mrežne infrastrukture (telefona, centrale..). Cloud Contact Centar ne zavisi od infrastrukture, a jedina oprema koja je potrebna je LAN infrastruktura, internet veza, računar i naglavne slušalice. Na ovakav način izbegava se kapitalno ulaganje, prisutno kod tradicionalnog sistema korisničkog servisa.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Oliver Tošković, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu: Virtual insanity – Upotreba VR tehnologije u istraživanju uma
 

Nikola Jančevski, Business Development Manager, Enetel Solution: Kako da pobedite olimpijskog šampiona
U današnjem poslovnom svetu rivali usvajaju najbolje prakse veoma brzo i tako stečenim komparativnim prednostima je veoma teško parirati. Mnogi rukovodioci, čak i ako zaključe da je mašinsko učenje dobrodošlo u rešavanju pojedinačnih problema, imaju problem da ga “proizvedu/unaprede” u redovno praktikovanu “business” disciplinu. Mašinsko učenje ostaje u “zapećku” i nikada ne bude uvedeno kao alat za analizu tradicionalnih procesa poslovanja. Kako bi se ovo stanje prevazišlo, strategijom je potrebno uspostaviti viziju kako će kompanije aplicirati i primeniti metode prediktivne analitike i mašinskog učenja:
Ø Prepoznavanje izvora vrednosti
Ø Razmotriti dostupne podatke
Ø Identifikovati analitičku metodu koja će odgovoriti na problem i pretpostavljamo dati nove uvide
Ø Pozabaviti se načinom integrisanja te analitičke metode u tok poslovanja
Ø Predvideti i proaktivno delovati na probleme usvajanja nove metode kod zaposlenih i odgovornih
Delimo istu želju za stvaranjem inovativnih rešenja koja mogu promeniti način na koji živimo i radimo. Verujemo da je svaki novi uvid dostojan pažnje i da ga zajedno možemo učiniti poslovno korisnim i uspešnim.

AI u finansijama? – panel
Jamina Nikolić, univerzitetski profesor: Agilni razvoj
 

Da li smo obrazovani za industriju 4.0 i budućnost? HR 4.0 – panel
 

18:45-19:00 Nagradna anketa

19:00-22:00 koktel

Source: Портал за културу Југоисточне Европе SEEcult.org (http://www.seecult.org)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »