Слободно тржиште ваздухопловних услуга за које постоји развојни потенцијал

Снежана Пауновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о ваздушном саобраћају.

Измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају ће омогућити слободно тржиште ваздухопловних услуга за које постоји развојни потенцијал, као и унапређење ваздухопловне индустрије и инвестирање у исту.

Поштовани председавајући, уважена министарка са сарадницима, драге колеге народни посланици, моје колеге су говориле о сету закона који је пред нама. Ја ћу се осврнути на измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају.

У протекла два дана били сте изложени, као и све ваше колеге министри, и неким критикама које са позиције професионалаца вероватно и не разумем.

Пробаћу, зарад јавности Србије, да објасним шта је оно што је кроз измене и допуне овог закона предложила Влада Републике Србије, односно пре свега ви, као ресорно министарство.

Значи, говоримо о наставку усклађивања нашег законодавства из ове области са међународним стандардима и прописима ЕУ.

Када говоримо о примени међународних стандарда, посебну пажњу треба посветити додавању нове главе овог закона, а која је усклађена са Анексом 18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и односи се, пре свега, на безбедан транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају.

Разлог за ову измену је то што Закон о транспорту опасне робе није предвидео ваздушни саобраћај. Било је неопходно уврстити га на овај начин и дефинисати ову област у склопу закона.

Такође, оно што се законом јасније разграничава јесте надлежност државних органа. Ово се посебно односи на одредбе о заштити животне средине. Овлашћења за доношење прописа у области  заштитe од буке и емисије издувних гасова преносе се са Mинистарства надлежног за послове саобраћаја на Mинистарство надлежно за послове заштите животне средине, с обзиром да је у надлежности Министарства за заштиту животне средине и заштита ваздуха и озонског омотача, али и заштита од буке и вибрација. Ово је још један од показатеља да у раду Владе заиста постоји континуитет.

Предлогом закона је такође, пооштрен инспекцијски надзор, а све у складу са сугестијама Координационе комисије за инспекцијски надзор. Јасно су дефинисана права, обавезе и услови који морају бити испуњени како од стране ваздухопловних субјеката, тако и од стране запослених у ваздухопловним субјектима.

Директорату за цивилно ваздухопловство, који је надлежан за обављање инспекције, даје се могућност да обављање стручних послова може поверити лицу које поседује специјалистичко знање неопходно за вршење стручних послова, а нема звање ваздухопловног инспектора, јер се у пракси наишло на проблем недовољног броја ваздухопловних инспектора.

Кроз ове измене закон ће, такође, дефинисати и услове за постојећу безбедност у ваздухопловству. Подићи ће их на виши ниво.

Прецизније је дефинисан и институт вође ваздухоплова, коме се дају овлашћења за предузимање службених мера и радњи, а све у циљу очувања безбедности како путника, тако и самог ваздухоплова и његове посаде.

Такође, даје се могућност авио-превозницима да утврде листу путника неприхватљивог понашања, те да из разлога безбедности одбију да такве путнике уопште и превезу.

Дакле, измене и допуне ће омогућити слободно тржиште ваздухопловних услуга за које постоји развојни потенцијал, као и унапређење ваздухопловне индустрије и инвестирање у исту. Ово су само неке од предности измена и допуна Закона које су предложене и овде завршавам своје излагање, уз напомену да ћу, као и сви посланици СПС, подржати сет закона који је на дневном реду.

 

The post Слободно тржиште ваздухопловних услуга за које постоји развојни потенцијал appeared first on Социјалистичка партија Србије.

Source: Социјалистичка партија Србије (http://www.sps.org.rs)

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »