No Image
No Image
No Image

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша Source: Народна Скупштина: Донети закони

No Image

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније Source: Народна Скупштина: Донети закони

No Image
No Image

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података Source: Народна Скупштина: Донети закони